EASi Stardikapitali toetus

EASi Stardikapitali toetus projektile VR Rebuilding OÜ
Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine“

TOETUSE LIIK
Stardikapital

PROJEKTI NUMBER
2014-2020.5.01.19-1068

ABIKÕLBLIK SUMMA
16 990€

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Loodud töökohtade tööjõukulude katmine, äritegevuse eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevustega seotud läbiviimise kulude katmine ning tööde teostamiseks vajalike tööriistade/seadmete hankimine.

PROJEKTI EESMÄRK
Tagada tööjõu palgakulude katmiseks täiendavaid vahendeid. Vajaliku täiendava tehnika hankimine tootmismeeskonnale tööde teostamiseks. Turundusega seonduvate kulutuste katmine.

PROJEKTI TULEMUS
Juba sõlmitud ning tulevikus sõlmitavate koostöölepingutega loodavate töökohtade säilitamine ja garanteerimine. Tootmiskvaliteedi ja tootlikkuse kasvatamine kaasaegsete töövahenditega. Turundustegevuste lõpptulemine on võimalik garanteerida hinnanguline sihtgrupi kasv ning tellimuste mahu märgatav kasv ettevõtte jätkusuutlikuks ning arenguvõimeliseks tegevuseks tulevikus.