Kaubikute ümberehitus isotermiliseks kaubikuks

Koos spetsiaalse jahutusagregaadiga peamiselt värskete, jahutatud ja/või külmutatud toidukaupade ning muude temperatuuritundlike kaupade transportimiseks nõuetele vastavates tingimustes ja –temperatuuridega vahemikus +7°C …..-18°C